Õppetasu ja arveldamine

Õppetasu ja tasumise kord

Nagu igas tegutsevas klubis/huvikoolis, kaasneb osalemisega ka õppetasu tasumine.

Õppeaasta periood on september.

Õppetasumäärad ühes kalendrikuus

Alates 1.03.2024 (eelmine versioon 1.03.2022)

Erinevatel vanusegruppidel on erinevad kuupõhised õppetasumäärad. Samuti võivad need erineda piirkonniti. Õppetasu arvestatakse grupi järgi milles laps osaleb, mitte sünniaasta, järgi.

U5-U9 (alla 5-9.a.) k.a LA jalgpalliringid võimlates/hallis – 32€ või 4€ kord 
U10-U12 piirkondlikud grupid – 42€ kaks või kolm treeningut nädalas
U13-U15 piirkondlikud grupid – 48€ kuni kolm treeningut nädalas
U13-U19  koondgrupid – 55€ kuni neli treeningut nädalas
Tütarlapsed U7-U10 – 38€  kuni kolm treeningut nädalas
Tütarlapsed U11-U17 – 45€ kuni kolm treeningut nädalas

Lasteaedade kohapealses jalgpalliringis arvestatakse õppetasu korratasuna – 4€ kord.

Tasudes 12 kuu liikmemaksu korraga, on soodustus -10%. Näiteks 12×55.- = 660.- asemel 594,00

Kui ühest perest on klubis treenimas 3 last, treenib kolmas laps tasuta. Kui ühest perest on klubis treenimas 2 last, on teise lapse õppetasu soodustus 50%. Soodsam õppetasu arvestatakse võrdsest või madalamast tasust.

Raplamaa JK võib rakendada vajadusel treeninggruppidel erinevaid õppetasu suuruseid.

Tasumine ja reeglid

Klubi õppetasu tuleb tasuda 12 kuul aastas. Klubi õppetasu on püsimaks, mida tuleb tasuda aastaringselt, k.a. suvekuudel, kui grupid käivad laagrites, turniiridel ja puhkavad. Klubi õppetasu suurus ei sõltu trennis käimiste arvust.

Klubi õppetasu on püsimaks, mida tuleb tasuda aastaringselt, k.a. suvekuud ja/või vanemate laste gruppidel november/detsember kui gruppidel on puhkused – minimaalne puhkuse aeg aasta peale 1 kuu ja maksimaalne 2,5 kuud

Õppemaks tasutakse RJK arveldusarvele 1 kord kuus, esitatud arve alusel.

MTÜ Raplamaa Jalgpallikool

a/a EE947700771000928217
Selgitus: esitatud arve number

Juhul kui pere majanduslik olukord on komplitseeritud, siis on võimalik kirjaliku avalduse alusel, mis on saadetud aadressil info@raplamaajk.ee taotleda õppemaksu vabastust või soodustust 50% ulatuses. Vabas vormis avalduses palume ära märkida lapse nime, taotletava soodustuse suuruse, perioodi ja selgituse põhjuse kohta.

Igal hetkel võib tasuda korraga aastase perioodi eest. Sellisel juhul on aluseks hetkel kehtiv õppetasu suurus, aga mitte varasem kui 1.03.2024 kehtiv õppetasu suurus. Aasta = 12 x õppetasu suurus -10%. Makstes lisada selgitusse lapse nimi ja 12 kuu makse.

Soovides lõpetada klubis treeningud, tasuge palun veel maksmata arved, informeerige lahkumisest kirjalikult (tooge ära ka lahkumise põhjus) klubi info@raplamaajk.ee. Teie laps võetakse klubi nimekirjast maha ja järgmise kuu eest enam arveid ei saadeta.

Lahkumisel teise jalgpalliklubisse peavad klubid omavahel veel ülemineku osas kokkuleppele jõudma. Lahkumine teise klubisse ei ole võimalik, kui üleval on maksmata õppetasu arveid.

Õppetasu kohustusest väljub õpilane gümnaasiumi või kutsekooli gümnaasiumiastme lõpetamise järel.

Tulumaksu tagastus

Raplamaa Jalgpallikool ja õppekava ”praktiline jalgpall” (õppekava kood 118337 ) on Haridus- ja Teadusministeeriumis ministri käskkirjaga 13. detsember 2012 registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis. See annab lapsevanematele võimaluse tasutud koolituskulude eest pärast füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamist tulumaks riigilt tagasi saada.

Tagastuse saamiseks on eeldus, et klubile on edastatud maksja isikukood (lapse profiili juures kontaktiks oleva lapsevanema andmete juurde)